Målgruppen på Oasen er yngre voksne med en eller flere omfattende dysfunktioner i hjernen, der gør dem ude af stand til at tage vare på sig selv. Unge voksne i målgruppen har svage sociale kompetencer og ringe evne til almindelig daglig livsførelse. De mangler ofte empati og kan have adfærd, der virker voldsomt grænseoverskridende, provokerende og generende overfor deres omgivelser. Unge i målgruppen har gavn af permanent træning af ADL-kompetencer (almindelig daglig livsførelse), indlæring af sociale færdigheder, præsentation af nye netværk, eventuelle samtaler med beboerens pårørende og vejledning i valg af uddannelse og arbejde.

Tv øst

Ll. Nørremark

Neuropædagogikhuset

about logo

Kontakt os

Telephone: 59 12 10 13
Email: oasen@lillenorremark.dk
Website: neuropædagogik-oasen.dk

foto 14