Bostedet Oasen ApS er et tilbud efter servicelovens §108, retter mod yngre voksne med behov for døgnstøtte på grund af hjerneskader eller omfattende dysfunktioner i hjernen. Opholdet forventes at løbe over adskillige år, og Oasen ApS forsøger derfor at gøre både rammer og relationer så familielignende som muligt.

Målet med opholdet er, at beboerne i et beskyttende, trygt og struktureret miljø får opbygget et værdigt liv, med:

  • Beskæftigelse – uddannelse, skole eller arbejde.
  • Et socialt netværk og et sundt fritidsliv.
  • Overskuelighed og fravær af voldsomme frustrationer, misbrug og kriminalitet.
  • Størst mulig livskvalitet med basis i egne ønsker og forestillinger


Oasens ApS pædagogik

 

  • Oasens ApS personale har – ligesom resten af Neuropædagogikhuset – en neuropædagogisk tilgang til beboerne. Denne bygger på den nyeste neuropsykologiske teori og forskning, som personalet præsenteres for og drøfter på løbende neuropædagogiske kurser og sagssupervision af vores eksterne eksperter.
  • Når en beboer indskrives på Oasen ApS, foretager specialist i neuropsykologi Susanne Freltofte fra Neuropsykologihuset Bakkedal ApS en neuropsykologisk udredning af den kommende beboer. Udredningen indeholder også en række foreløbige pædagogiske anvisninger, som fra en start følges i det pædagogiske arbejde.
  • Efter tre måneder udarbejder personalet på Oasen ApS med udgangspunkt i den neuropsykologiske udredning og erfaringerne med beboeren en behandlingsplan, der beskriver beboerens styrker og vanskeligheder og indeholder mål og metoder. Behandlingsplanen drøftes og justeres løbende på personalemøder.
  • En gang årligt udarbejdes på baggrund af en grundig sagssupervision fra neuropsykolog Marianne Verdel fra Center for Hjerneskade en justeret behandlingsplan. I planen angives realistiske udviklingspunkter for det kommende år. Hvert tredje måned udarbejdes statusrapport. Denne sendes til sagsbehandler, efter at den er gennemgået med beboeren.
Oasens ApS beboere har mulighed for at få personlig rådgivning omkring seksualitet af Neuropædagogikhusets tilknyttede sexolog.

 

Både de unge og deres familie får grunduddannelsen i neuropædagogik og psykologi og derudover individuel supervision i den unges problematikker.

Tv øst

Ll. Nørremark

Neuropædagogikhuset

about logo

Kontakt os

Telephone: 59 12 10 13
Email: oasen@lillenorremark.dk
Website: neuropædagogik-oasen.dk

foto 14